Utspridda stängningstider kan ge en lugnare stad

Christian Norlin (S) med flera skriver i VF 13/3 att socialnämndens beslut om att ge krogar möjlighet att förlänga öppettiderna med en timma var ett beslut som skulle kunna motverka syftet om ett tryggare nattliv i Karlstad. Jag delar den åsikten.

Miljöpartiet har under lång tid hävdat det medlemsmötesbeslut vi har att krogarnas öppettider räcker som de är idag. Men när fem partier styr en kommun tillsamman är det som att vara del av en familj. Ibland får man kompromissa och gå med på att göra som andra i familjen tycker. Så är det för alla fem partierna – och det förstår nog alla Karlstadsbor. Miljöpartiet har mötts av mycket generositet genom årens lopp av de andra partierna i vår koalition och inför denna mandatperiod fick vi gå med på att pröva det här under en period. Så nu gör vi det. Och man vet aldrig. Vi kan ju ha fel – det har väl hänt förr.

De som vill låta krogar på försök ansöka om förlängda öppettider anför också goda argument.

Många städer av jämförbar storlek har infört möjlighet till generösare öppettider. Karlstad kanske inte ska vara något puritanskt undantag. I städer som Visby, Borås, Kalmar och Växjö lär det också lett till ett lugnare nattliv. Att några restauranger stänger 01, andra 02 och några med danstillstånd 03 gör att hemgångstiden sprids ut och mindre bråk uppstår på vägen hem. Att folk umgås i krogmiljö med utbildad personal är bättre än efterfester bortom kontroll av myndigheter och personal. Krogpersonal är idag välutbildad och vet när någon bör nekas att köpa en öl till – så är det inte på den privata efterfesten. På krogen blandas olika åldrar och vi får genom det här fler vuxna såväl inne på restaurangen som ute på stan. Syftet är att skapa en tryggare stad – för olika åldrar.

Vi gör nu det här som en tidsbestämd prövoperiod som ska utvärderas noggrant. Vi kommer kräva ordningsvakter vid alla restauranger som väljer att ansöka om att få ha öppet senare än klockan 01. Tillsammans med välutbildad personal, uppmärksamma ordningsvakter och goda kontakter mellan näringen, alkoholanläggare och polis tror vi det finns goda möjligheter att prövotiden kan förlöpa på ett bra sätt.

Per-Inge Lidén
Ordförande (MP) Arbetsmarknads- och socialnämnden

Debattartikel publicerad i VF den 17 mars 2020

Miljöpartiet vill att Karlstads flygplats läggs ner

Kopia av Instagram & Facebook.png

Under hela flygplatsens historia har Miljöpartiet drivit på att förnybara bränslen ska användas vid tankning och krävt att flygplatsen ska gå runt på egna medel. Därför har Miljöpartiet alltid sagt nej till subventioner av flyglinjer.

Idag på årsmötet behandlade medlemsmötet en motion från Grön Ungdom och beslutade att Miljöpartiet i Karlstad ska verka för att Karlstads flygplats läggs ner i nuvarande form. Med undantag för att ambulansflyg och annan samhällsviktig trafik fortsatt kan bedrivas, ser vi flera anledningar till att lägga ner flygplatsen i nuvarande form.

Klimatet; klimatkrisen är akut och vi behöver vidta åtgärder omedelbart för att minska utsläppen.

Ekonomin; det är inte försvarbart att lägga 30 miljoner kronor om året på ett resande som inte är hållbart. Det finns redan idag utmärkta förbindelser med direktbuss och tåg till Arlanda på 3-4 timmar från Karlstads centrum.

Om kommunen vill lägga medel från bolagssektorn på infrastruktur så vore det bättre att de resurserna läggs på hållbara transporter. Tills flygplatsen läggs ner är det viktigt att de ambitiösa hållbarhetskraven i ägardirektiven följs och att flyget står för sina egna kostnader.

Grön regeringsvåg i Europa

Genom att våga ta ansvar, våga kompromissa med andra partier, våga stå till svars för politik som i alla lägen inte är ens egen, så finns det också utrymme att skapa riktigt bra miljöpartistisk politik, skriver Monika Bubholz.

De gröna frågorna är starkare än någonsin. I många europeiska val växer stödet för de partier som står för gröna värderingar där omsorg om miljö och klimat drivs tillsammans med jämställdhet, solidaritet med de svaga i samhället och en human flyktingpolitik.

Miljöpartier sitter nu i regeringar i fyra av Europas länder. Förutom Sverige har Finland, Österrike och Luxemburg miljöpartistiska ministrar som påverkar och driver på för skarpare politik inom de gröna frågorna. I Sverige har vi dessutom en unik roll, då vi är det enda gröna parti som sitter i en regering för en andra mandatperiod.

Det är historiskt att så många regeringar styrs av gröna partier. Det är en konsekvens av att miljö- och solidaritetsfrågorna är starka och att Europas medborgare vill ta avstånd från ökad främlingsfientlighet, populism och nyliberala strömningar. Det är också en konsekvens av att Miljöpartier på riktigt vill åstadkomma skillnad och går in i samarbeten med andra för att få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Ett alternativ hade kunnat vara att stå vid sidan av och agera opposition. Men som oppositionsparti är det betydligt svårare att få igenom tillräckligt skarpa lagar som ger goda effekter på miljö, klimat, integration, social rättvisa och jämställdhet om man själv inte är del av en regering. Genom att våga ta ansvar, våga kompromissa med andra partier, våga stå till svars för politik som i alla lägen inte är ens egen, så finns det också utrymme att skapa riktigt bra miljöpartistisk politik. En grön politik som är så nödvändig med de klimatutmaningar, flyktingkriser och ökade sociala klyftor som vi idag måste hantera.

En grön regeringsvåg är en efterlängtad rörelse som med all säkerhet snabbt fortsatt kommer sprida sig till fler länder och ge avtryck på det globala miljö- och solidaritetsarbetet.

Monika Bubholz
Språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Debattartikeln publicerades i NWT den 13 mars 2020

En grön union till 2050

I år är det 25 år sedan Sverige valde att gå med i den Europeiska Unionen. Det var viktigt för Sverige – och för EU.

Vi har nu en ny kommission som ska leda arbetet under några avgörande år framöver. Nytt är att Sveriges roll i parlamentet ökar då vi på grund av britternas utträde glädjande nog får ytterligare en erfaren parlamentariker, Jakob Dalunde från Miljöpartiet.

Det stora arbetet just nu är att anta en ny budget för de kommande sju åren. Jag menar att vi måste rätta munnen efter matsäcken och minska EU:s utgifter då britterna lämnat gemenskapen. Sverige kan inte öka sin andel för mycket.

En ny grön giv är en viktig del av detta budgetarbete. EU vill bli klimatneutralt till 2050. Det kräver kraftiga åtgärder och stor omställning. Mindre skatt på bioenergi och biodrivmedel är nödvändigt – liksom hårdare beskattning på kol och annan fossil energi. En satsning på järnvägsutbyggnad – där sträckan Oslo-Stockholm bör finnas med – är viktig. Europa kan bli världsledande i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi behöver gemensamt se till att utrota fattigdomen inom våra gränser. Socialfonderna och sammanhållningspolitiken bör utformas på ett enkelt och tydligt sätt – och rikta in sig mot att stödja utsatta gruppers rätt till ett värdigt liv. Det gäller oss – men även länderna i centrala Europa måste nödgas att använda medlen – inte minst för att stödja romska och andra utsatta gruppers situation. Många länder vill införa minimilöner. Det passar inte oss. Vi vill låta arbetsmarknadens parter sköta detta. EU ska inte lägga sig i allt.

Demokrati är en överlevnadsfråga. Fri press, demokratiska rättigheter och möjlighet till insyn i myndigheters agerande är nödvändigt. Europa är en multikulturell mosaik av kulturer, religioner och livstolkningar. Det ger kraft och energi. Jämställdhet är en ödesfråga. De länder som vill inskränka människors rättigheter bör bestraffas ekonomiskt – eller uteslutas ur gemenskapen.

Jordbruksstödet tar den största delen av EU:s budget. Stödet bör omformas mot att mer stödja hållbart jordbruk, sunda djurhållningsregler och ett ansvarsfullt bruk av skog och mark. Bra mat är en nödvändighet för god hälsa.

EU behöver bli en än tydligare röst i en värld som domineras av ett allt mer inflytelserikt Kina, Ryssland som motverkar demokrati världen över och USA som har en oberäknelig president. Vi behöver en gemensam utrikespolitik som står upp för demokrati, bra bistånd, fred och solidaritet. Här krävs att Sverige inte fegar ur utan hävdar demokratiska, gröna och feministiska värderingar när EU ska forma sin internationella politik.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, har kallat till en framtidskonferens för Europa. Den ska vara bred, inkludera medborgardialog och pågå under två år, 2020-22. Här finns möjligheter för oss i Sverige att vara med och påverka. Låt oss ta den.

Per-Inge Lidén
Språkrör MP Karlstad

Debattartikeln publicerades i NWT den 26 februari 2020.