global solidaritet

I går morse hade majoritetens politiska sekreterargrupp träff med EU-samordnaren i kommunen, Mia Marklund. Det var ett väldigt intressant samtal där vi fick veta mer om kommunens internationella arbete. Många av våra vänorter har vi ett utbyte på flera olika områden medan vi med andra vänorter har ungdomsutbyten. 

Ibland känns ett internationellt arbete långt ifrån kommunens kärnverksamhet. Tittar man närmare på de utbyten vi har så är det emellertid så att vi i många fall kan lära oss väldigt mycket av varandra. Vi diskuterar demokrati, stadsplanering och social omsorg med Turkiet för att nämna ett exempel. I några fall kanske vi tror att vi ska lära andra länder ”hur man ska göra” och istället får tillbaka helt nya perspektiv som kan berika vår egen verksamhet. Härligt!

I Miljöpartiet i Karlstad har vi precis haft en diskussion om kriget i Afganistan och specifikt de svenska soldaters medverkan. På riks har miljöpartiet genom Peter Eriksson mfl lämnat in en motion till riksdagen där vikten av att de internationella ansträngningarna övergår från krigsinsatser till stabiliserande och uppbyggande insatser poängteras. Miljöpartiet i Karlstadkan inte annat än applådera denna motion. Det är viktigt att påtryckningar görs i denna fråga för att få fram ett FN-initiativ för fredsförhandlingar, skapa påtryckningar så att USA:s aktiva krigföring upphör och att relationen mellan militära insatser och civilt bistånd förändras till biståndets fördel.

Efter åtta års krig i Afghanistan måste vi hitta vägar att påverka för att undvika att den nuvarande situationen i landet permanentas. Detta kräver att fokus läggs på uppbyggnaden av landets civila och demokratiska strukturer och att vi får en plan för en nedtrappning och en avveckling av de militära insatserna. Vi vill ha en tydlig strategi för de svenska soldaternas uttåg ur Afganistan!  

Den 18 november kommer det att hållas en manifestation för de svenska soldaternas utträde ur Afganistan i Karlstad. Thage G Peterson kommer att delta. Manifestationen anordnas av Föreningen Afganistansolidaritet, FIB Kulturfront, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och flera andra organisationer.