handlingsprogramsarbete

Just nu pågår ett intensivt klurande, funderande och skrivande runt om bland våra medlemmar.  Det är handlingsprograms-skrivar-tider och olika arbetsgrupper arbetar med avsnitt om barn och unga, stadsbyggnad och planering, energifrågor, klimatfrågor och näringslivsfrågor.

Förutom att det är en roligt arbete att forma partiets framgent är det naturligtvis också lärorikt. Gamla handlingsprogram, koalitionsplattformar och Mp:s rikspolitik måste studeras innan slutprodukten slutgiltigt fastställs.

Utifrån handlingsprogrammet ska sedan strategiska frågor väljas ut som ”valfrågor”, eller kanske snarare ”valvinnarfrågor”?.  MP Karlstad-bloggen kommer naturligtvis att vara först med att publicera handlingsprogrammet!