en annan allians

Från djurrättsalliansen är klivet ganska stort till Allians för Karlstad.

Idag skriver de sistnämnda återigen att den politiska majoriteten i Karlstad (här) har sagt att en folkomröstning ska hållas OAVSETT om Hammarö håller en eller inte. Vi kan bara förtydliga att det har vi ALDRIG sagt.   

Följande gäller:

S, V, MP har i sin gemensamma plattform att hålla en folkomröstning under mandatperioden. Kd skriver en motion i frågan om folkomröstning om en eventuellt framtida sammanslagning av Karlstad- Hammarö  kommuner. Motionen läggs i båda kommunerna samtidigt. S, V, MP i Karlstad bestämmer sig för att bifalla motionen och har således uppfyllt en plattformspunkt samtidigt som vi får fråga medborgarna vad de tycker om en sammanslagning.

När frågan behandlas på Kommunstyrelsen i Karlstad yrkar den borgerliga gruppen på att vi enbart ska hålla en folkomröstning om Hammarö genomför en sådan samtidigt.  S,V,MP tycker att det är bäst att Hammarö får fatta sitt beslut i fred- utan påtryckningar och inblandningar av Karlstad och bifaller inte yrkandet. Vi hoppas istället att de hinner fatta beslut innan frågan kommer upp i kommunfullmäktige.

När beslut ska fattas i kommunfullmäktige yrkar S,V,MP på att frågan ska bordläggas. Detta för att invänta ett beslut från Hammarö – som ännu inte har fattat beslut i frågan. 

Beslut fattas i Hammarö kommunstyrelse idag kl 14.00.

En reaktion på ”en annan allians

Kommentarer inaktiverade.