kommunfullmäktigelistan

Ikväll har medlemsmötet beslutat hur kommunfullmäktigelistan ska se ut. Provvalsresultatet från medlemmarnas omröstning togs, med några få justeringar.

1) Maria Frisk

2) Per Inge Lidén

3) Martin Oscarsson

4) Kristin Andersson

5) Åke Petterson Frykberg

6) Karin Granström

7) Jesper Johansson

8 ) Anna Wilén

9) Asso Zand

10) Birgitta Westlund

11) Robert Halvarsson

12) Pia Redin

13) Daniel Kristiansson

14) Pia Johansson

15) Sebastian van den Bergen

16) Marja Rönnholm

17) Bengt Åkerblom

18) Ingrid Rohlin

19) Ingemar Hedström

20) Lars Yngvesson