Bygg för jobben och klimatet

Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  föreslagit att det  införs rotavdrag för ombyggnation av fastigheter med hyreslägenheter, skriver Peter Eriksson och Åke Pettersson Frykberg i dagens nwt.