Karlstad bättre än kyoto!

Enligt Kyotoavtalet ska de årliga globala utsläppen av växthusgaser minska med minst fem procent från 1990 till perioden 2008-2012. Sveriges mål för samma tidsperiod är fyra procent och till utgången av 2007 har vi redan minskat med nio procent. Statistik från SCB och Energimyndigheten visar glädjande att Karlstad ligger långt före både de globala och nationella målen: redan år 2007 har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med 26 procent – 33 procent per invånare

Läs hela nyheten här: http://korta.nu/karlstad-kyoto

Nu ska det tilläggas att konsumtionen inte är medräknad här, vilken ju står för en stor del av våra utsläpp globalt sett – men det är ändå strålande grönt!

Vidare kan vi konstatera att ”miljöministerns” tal om ökat bilåkande är bull****. Transporterna står för en nästintill oförändrad del av utsläppen, och nu när vi kommit åt utsläppen från oljeeldning genom fjärrvärmen är transporterna nästa stora sak att ta tag i. En sak vi gör är att bygga ut biogasen, men för att verkligen minska utsläppen från transporter så måste det privata bilåkandet minska – och det som verkligen är onödigt ersättat med trevliga drivmedel!

Enligt naturvårdsverket står vår samlade konsumtion för utsläpp av 10 kilo co2 per perspon och år i sverige. Detta måste uppmärksammas mer och tydliggöras. Detta hänger dessutom ihop med transporterna. NVV säger: ”Framtidens teknik rymmer många möjligheter till utsläppsminskningar. Men ändrade konsumtionsvanor krävs på många områden, framför allt när det gäller mat och längre resor.”

Läs mer här http://korta.nu/konsumtionensco2

Vidare måste ju flyget lyftas (hehe) igen: ”Semesterresor med flyg får utsläppen att dra iväg. En enda lång flygresa tippar den annars klimatsnålaste konsument från att ligga en bra bit under fem ton till att hamna en bra bit över.” (NVV)

Var är det där miljöbränslet för flyg – och hur gör vi fram tills att det är infört på bred front? Minns ni att det är rätt bråttom?

Martin Oscarsson

Enligt Kyotoavtalet ska de årliga globala utsläppen av växthusgaser minska med minst fem procent från 1990 till perioden 2008-2012. Sveriges mål för samma tidsperiod är fyra procent och till utgången av 2007 har vi redan minskat med nio procent. Statistik från SCB och Energimyndigheten visar glädjande att Karlstad ligger långt före både de globala och nationella målen: redan år 2007 har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med 26 procent – 33 procent per invånare