Köpenhamnsmötet

Alla vägar leder till Köpenhamn

Cop 15 är nu i full gång – som klimatförhandlingarna i Köpenhamn kallas för. För såväl den som demonstrerar eller stannar hemma kan förhandlingarna te sig svårförstådda. Vad betyder allt egentligen? Rickard Warlenius har skrivit en bok som skiljer sig från andra klimatböcker i och med att den har vett att begränsa sig till att försöka orientera läsaren i detta svåröverskådliga ämne.

Vägen till Köpenhamn Cogito Idéverkstad

Warlenius är till vardags chefredaktör för veckotidningen Arbetaren och är en av de som har bidragit till att tidningen har haft en sådan omfattande klimatpolitisk bevakning. Vägen till Köpenhamn är hans andra bok i ämnet och han sällar sig till de forna kollegorna Andreas Malm och David Jonstad, som samtliga har satt ett avtryck i den klimatpolitiska debatten med egna böcker.

Den största förtjänsten med Vägen till Köpenhamn är dess begränsade fokus och sin pedagogiska ton. Samtidigt förutsätts förkunskaper och en förmåga från läsaren att inte bli uttråkad när förhandlingarnas olika aktörer och arbetsprocesser målas upp med stort sinne för detaljer. Att det är matigt med information här är ett understatement. Här serveras bordet till bredden med en mängd fakta som jag inte hade trott skulle få plats i det lilla format boken trycks i. Det finns helt klart en risk att många ovana läsare kan uppfatta boken som svårgenomtränglig. Trots detta ska Rickard Warlenius ha en eloge för sitt bidrag till kollektiv kunskapsspridning i gedigen folkbildningstradition. Att bilden som tonar upp i boken är den av ett cyniskt maktspel och att cash is king kan heller inte Warlenius lastas för.

Jag noterar med glädje också att det inte bara är den gröna idéverkstaden Cogito som står bakom boken: man samsas även med Klimataktion, Attac och Miljöförbundet jordens vänner. De sociala rörelserna är ju oftast den kraft som tillsammans med de fattigaste länderna ställer de tuffaste kraven på klimatomställning. Därför är det glädjande att de söker allianser för att samla ytterligare styrka även i bokutgivning i tider som dessa.

Trots att Köpenhamnsprocessen är i full rulle och snart över, så är inte denna boks bäst-före datum ute efter förhandlingarnas slut. Den information som finns här kan helt klart tjäna som faktabank för alla som vill veta mer om klimatförhandlingarnas dynamik en bra tid framöver.

Robert Halvarsson

Annonser