vargjakt

Starten på det nya året kunde väl blivit bättre. När vargjakten gick av stapeln och det under några timmar skjuts fler vargar än vad kvoten anger, känns regeringens trovärdighet vad gäller biologiska mångfalden väldigt låg. 

Det finns flera skäl att vara kritisk, men huvudskälet är att jakten är motiverad mer av viljan att tillfredställa de jägare som vill skjuta varg än av omsorg om vargen. Vargstammen har ökat, men behöver fortfarande långsiktigt skyddas

Om man ska skydda vargstammen så finns det bara två vägar att gå: antingen ser man ut de exemplar av vargstammen som kan skjutas, eller så låter man stammen växa ostört ett tag till. Som det är nu skjuter man helt urskillningslöst och riskerar därmed att försvaga stammen genom att skjuta värdefulla invandrade exemplar.

Annonser