Det går bra nu!

I flertalet undersökningar på senaste tiden går det mycket bra. Våra språkrör är populära och i snart ett år har vi varit sveriges tredje största parti i så när som på alla underökningar. Vi verkar ha stabiliserat på cirka 10% på riksplanet.

Vi håller just på att ta fram Karlstads gröna politik för nästa mandatperiod – och med fler procent även lokalt blir det fler mandat och med stor säkerhet en ännu grönare politik i Karlstad!