sjukförsäkringen

Nu har den rödgröna gruppen enats kring ännu ett arbetsområde, och denna gång är det sjukförsäkringen. På dagens DN debatt skriver partiledarna och språkrören om hur detta är tänkt under parollen ” så blir sjukförsäkringen om vi vinner valet”.

I korthet vill Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna se en generell sjukförsäkring som omfattar alla, ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt. Partierna är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. Ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukpenningperioden.

Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt. Partierna vill stärka individens rättigheter och införa en individuellt utformad handlingsplan med de aktiva insatser som behövs. Förslaget innebär att krav på individen att vara aktiv alltid ska åtföljas av motsvarande rätt till aktiva individanpassade insatser.

Vinner de rödgröna valet kommer stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar att avskaffas. De som utförsäkrats av regeringens regeländringar och som behöver det ska återförsäkras. Det betyder inte att människor lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst. En individuell prövning ska göras successivt i samarbete med individen och behandlande läkare. Ett nytt system ska dock inte hastas igenom. Partierna tänker inte som den nuvarande regeringen snabbt starta upp ett nytt system. De rödgröna vill därför se en bred utredning, där riksdagens partier och parterna på arbetsmarknaden ingår, som tar fram förslag till stabila regler.

Jag tror vi är många som, utifrån detta, tycker det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering!

Annonser