klimatkompensation av tjänsteresor

Som första kommun i Sverige som kom med initiativet kan vi nu stolt presentera ännu en framgång för Miljöpartiet – och för hela Karlstad: klimatkompensation för tjänsteresor! 

I korthet går förslaget ut på att förvaltningarna betalar utifrån en lista för resor med flyg, egen bil, tjänstebil och så vidare. Flyg kostar mest och gas-tjänste-bil i princip ingenting. Pengarna försvinner inte från kommunen som i så många andra klimatkompensationsförslag utan stannar i kommunen och läggs i en gemensam pott – som sedan används för klimatåtgärder för att minska koldioxidutsläppen i kommunen.

Beslut fattas på kommunstyrelsen kl 15.00 i eftermiddag.

Annonser