kretsloppspark

I dagens vf står det att det inte blir någon kretsloppspark. Jag uttalar mig i frågan och säger att det inte finns någon plats för en centralt belägen kretsloppspark. Det som inte framgår av artikeln är att den kretsloppspark det handlar om är en stor park, som skulle inrymma hela Karlstads behov av återvinning, återbruk och avfall. Och nej, en sådan stor park finns det inte utrymme för i centrala Karlstad.

Däremot vill vi gärna se att kretsloppstanken utvecklas på ett bättre sätt på den återvinningscentral som finns vid I2 idag. Jag och flera med mig är övertygade om att det skulle kunna fungera på ett bra sätt där, om man förändrar utformningen på centralen och lyckas lösa trafikproblemen som uppstår vid peaktime. Detta förutsätter givetvis att det också finns en annan park på ett annat ställe.

NWT skriver också om detta, här.

Annonser