hållbar stadsutveckling

Befinner mig på miljöforskningsseminarium i Uppsala. Här har politiker, tjänstemän och forskare samlats för att diskutera vad visionen om den hållbara staden innehåller och framförallt hur vi kan nå dit.

Under dagen har vi lyssnat på forskare  som Thomas Elmqvist och Jerker Söderlind från  Stockholms universitet respektive KTH, men också folk från föreningslivet som fantastiska Birgitta Notlöf från livstycket och Torbjörn Suneson från Vägverket.

Vi har lyssnat till bilsamhällets frusna ideologier från Per Lundins avhandling och till fantastiska exemplet Malmö – som verkligen lyckats påbörja en utveckling mot en hållbar stad.

Det som är viktigt i allt detta är att inte glömma bort den flerdimensionella uppfattningen av hållbarhet som måste ligga till grund för hållbar stadsutveckling – Ekologin ger ramarna för samhällets utveckling, ekonomin ger möjligheterna till förändring och omställning och utan det sociala livet blir det meningslöst!

Det ger mängder med inspiration inför vårt fortsatta arbeta med ett grönare och skönare Karlstad och jag hoppas att något av allt detta ska gå att plocka med hem och använda. Det är ett roligt och intressant arbete vi har framför oss.