Internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Och visst finns det mycket att uppmärksamma och förundras över.

Jämställdhet är för oss gröna en frihetsfråga. Det innebär att kvinnor ska ha i lika delar samma möjligheter som män att kombinera fritid, familj och arbete. Friheten gäller naturligtvis också att bestämma över sitt liv och sin kropp och göra egna val för framtiden.

Allt detta är så självklart, men ändå förundras vi varje år över att det inte hänt mer. Nu är det dags att genomföra en politik för jämställdhet som gör skillnad!