Politik ger möjlighet till förändring

Inför förra valet skrevs ett handlingsprogram för Miljöpartiet i Karlstad. I det skrevs in att Karlstad skulle vara en av de 10 bästa hbt-kommunerna i Sverige. Detta blev en del av förhandlingarna med våra koalitionspartners i (s) och (v) och skrevs också in i den gemensamma plattformen.

Arbetet har pågått med olika intensitet och på olika håll i kommunens verksamheter. I veckan som gått blev t ex gymansieskolans elevhälsovård hbt-certifierad. Under dessa fyra år som (snart) gått har det varit en positiv utveckling för hbt-arbetet i Karlstad.

Just därför att miljöpartiet arbetat för en bättre hbt-kommun, känns det idag extra roligt att få berätta att Martin Oscarsson, för Karlstad kommuns räkning, fick ta emot RSFL-ungdoms pris för arbetet med  hbt- ungdomar. Kommunens arbete med Ungdomssatsningen BFree fick priset med motiveringen:

RFSL Ungdom-priset går till en aktör som arbetat för hbt-ungdomars rättigheter. Att kunna vara sig själv borde vara självklart var man än bor i Sverige. Alla kommuner borde ha en verksamhet som finns till för hbt-ungdomar, och som är en frizon från homofobi och heteronorm

Verkligheten är långt ifrån visionen, och många hbt-ungdomar har det tufft. Men på vissa platser skiner solen – och hbt-ungdomars verklighet tas på allvar. Årets RFSL Ungdom-pris går till en helt unik verksamhet, som är trygg och öppen och bevisar att kommuner kan ta sina hbt-ungdomar på allvar.

Det är en självklarhet att ge RFSL Ungdom-priset till hbt-hänget i Karlstad: B Free!