hastigheter

I går hade Jesper, Håkan (v) och Lars-Gösta (s) pressträff ang hastigheterna i Karlstad.

Syftet var att berätta om att man nu tagit ställning till vilken/vilka hastighet/er som ska gälla i Karlstad.

I stort sett kommer hastigheterna att vara som idag – med en skillnad. I bostadsområden och vid skolor kommer det att vara 30km/h som är rådande. Detta för att öka trafiksäkerheten för barn, boende och oskyddade trafikanter.

Läs mer i nwt eller vf eller se tv4!