Nu kan byggnationen på Sjögången starta

Miljöpartiet och Allianspartierna (M, C, FP och KD) har nått en överenskommelse angående hur Sjögången ska byggas. Vi har enats om att 1-2 av de fem husen som ska byggas på land ska säljas som ägarlägenheter och att de resterande 3-4 ska förbli hyresrätter. Med den här lösningen får vi blandade upplåtelseformer i ett mycket attraktivt läge i Karlstad.

Detta har varit en konfliktfylld fråga som inte kunnat lösas i KBAB:s styrelse. Det har även funnits ideologiska låsningar inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som gjort att projektet inte har kommit igång. Därför tar vi nu ansvar för Karlstads utveckling och tillgången på attraktivt boende. Vi ger klara besked till Karlstadsborna, byggnationen på Sjögången kan nu påbörjas.

Detta är första gången KBAB bygger hyresrätter utan statliga subventioner och genom att blanda upplåtelseformerna hyresrätt och ägarlägenhet minskar man den ekonomiska risken både för KBAB och för kommunen.

Annonser