har miljöpartiet bytt sida?

Har miljöpartiet bytt sida?

Nej, Miljöpartiet i Karlstad har varken bytt sida eller spräckt någon majoritet, som det idag skrivs om i lokalpressen.

Det enda som har hänt att vi i frågan gällande Sjögången är överens med Allianspartierna att vi vill ha blandad upplåtelseform och möjligheten att sänka hyrorna, genom att en del av lägenheterna säljs som bostadsrätter/ägarlägenheter. Vi i majoriteten är således oense i en sakfråga, där miljöpartiet istället är överens med allianspartierna.

Miljöpartiet vill att det ska byggas hyresrätter i Karlstad. Då möjligheterna har försämrats för nyproduktion av hyresrätter ser vi möjligheten att förbättra säkerheten och ekonomin i projektet med kombinationen av byggnation av äganderätter. Sjögången blir på så sätt KBAB:s första produktion av hyresrätter sedan den statliga subventionen togs bort.

Detta tror vi är en bra lösning och ger utrymme för en bred politisk blocköverskridande majoritet för byggnationen av sjögången. Det bästa hade naturligtvis varit om även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit med på detta.

Vi tycker det är viktigt att KBAB kommer igång med sin byggnation så fort som möjligt. Det är en viktig milstolpe för Karlstad – och för KBAB, där det kommunala bostadsbolaget kommer att bygga mycket mycket mycket energisnålt och använda sig av gröna tak.

Läs vad media skriver i vf och i nwt och nwt igen.

Annonser