Vatten som rättighet eller vara?

Med tanke på trasiga vattenledningar i Karlstad för en tid sedan blir vår vana att ha vatten nära till hands i en kran tydlig. Robert Halvarsson har skrivit en text utifrån just, vatten.

Att ha tillgång till rent dricksvatten inte alla förunnat i världen idag. Enligt UNICEF saknar 884 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket motsvarar ungefär en åttondel av världens befolkning. 1.4 miljoner barn dör samtidigt årligen till följd av diarré som orsakas av orent vatten och dålig sanitet, enligt världshälsoorganisationen WHO och den brittiska NGO:n Wateraid.   

Detta har den brittiska studenten i mänskliga rättigjeter Isobel Foulsham uppmärksammat, vilket bidrog till att hon har skapat en illustrerad kortfilm som sätter fokus på hur vi bör betrakta rent vatten: som en mänsklig rättighet eller som en handelsvara bland andra varor? I en artikel hon skrev för Open Democracy förklarar hon hur hon tänkte när hon skapade den. I artikeln beskriver hon bland annat hur illa berörd hon blev när hon fick reda på hur företag har agerat för att skapa fler vattenkonsumenter. ”Det chockerade mig att läsa specifika fall från Bolivia och Indien där det har blivit olagligt för lokalsamhällen att använda sitt lokala flodvatten. Istället har de blivit tvingade att betala utländska företag för det, i utvecklingens namn.”, skriver Isobel Foulsham (min övers.).   

 De av oss som har möjlighet att dricka rent vatten ur kranen bör enligt Foulsham inte medverka till att varufiera vattnet genom att köpa dyrt flaskvatten. Det är en enkel sak att avstå och sparar också våra resurser till mer nödvändiga saker.   En betydligt ambitiösare utmaning är att verka för en lokal och global rörelse där vatten, luft och ren miljö i praktiken är globalt erkända rättigheter eftersom de utgör förutsättningar för ett värdigt liv. Den här inställningen kommer hoppingivande nog också till uttryck i ett FN-dokument från 2002 och publikationen ”The right to water” som WHO gav ut 2003.  

Text: Robert Halvarsson

3 reaktioner på ”Vatten som rättighet eller vara?

 1. Hej!

  Inlägget är verkligen aktuellt – det är ingen självklarhet med rent vatten, ständigt till hands. Det är mycket vi tar för givet – ständig värme- och energitillförsel, drickbart vatten i kranen. Dock räcker det i bästa fall med en brusten vattenledning och ett vulkaniskt askmoln för att vi ska börja tänka i lite mer långsiktiga banor.

  Påminner mig om att jag var utan vatten och därmed möjlighet för mig och barnen att tvätta oss och spola samtidigt som den USA-ledda FN-alliansen bombat vattenverk i Irak runt -91. Människor var tvungna att gå ut och samla vatten i vattenpölar på gatan (i bästa fall; dvs om det hade regnat). Det kom nära och jag grät och led med irakierna.

  Dock undrar jag över denna skrivning: ”Det chockerade mig att läsa specifika fall från Bolivia och Indien där det har blivit olagligt för lokalsamhällen att använda sitt lokala flodvatten.” Läste artikeln, där hon också skriver om att människor i USA inte fått tillgång till det lokala vattnet p g a att de inte kan betala.

  Frågan är dock om det är samma skäl till att man inte får använda sitt lokala flodvatten. Alltså: Är det flodvatten som distribueras i kranarna det är frågan om, eller är det flodvatten taget ur floden? Om det är det sista, så kanske det kan ha att göra med att det är så förorenat, att det sprider farliga sjukdomar och i värsta fall död? Tyvärr är det väl så att många i Indien tar sitt vatten direkt ur den förorenade floden.

  Så är det dock knappast i USA, där kranvattnet till 95 % håller mycket hög kvalitet och flaskvattnet många gånger är hämtat just där man också hämtar sitt kranvatten….

  Hur som helst, så borde naturligtvis rent vatten vara en mänsklig rättighet och vattenkällorna skulle inte tillåtas privatiseras – varken i Europa eller i resten av världen (tyvärr måste man väl dock inse att i synnerhet varmvatten kostar och att varmvatten ofta överkonsumeras – åtminstone på våra breddgrader).

  Elisabeth PS Vem har skrivit artikeln? Under står det Text: Robert Halvarsson, överst står det: ”Skriven av mariafrisk i Karlstad”. Det vore bra om det framgick lite tydligare………!! DS

Kommentarer inaktiverade.