Tre initiativ från miljöpartiet

Igår hade stadsbyggnadsnämnden sammanträde, där tre av ärendena var våra egna initiativ. Det handlade dels om en rent administrativ förbättring i form av att tidpunkten för när ett ärende inkommer/påbörjas ska synas tydligt i våra planarbetsprogram.

Det handlade också om att vi vill undersöka möjligheterna till att öppna upp en gångpassage i kvarteret Freja så att det i framtiden kan vara möjligt att promenera från Mitt-i-City genom Arkaden och vidare ut på Karlbergsgatan. Vi tror det kan vara trevligt och ge ett stort mervärde till Karlstad innerstad. Jesper Johansson, ordförande i teknik och fastighetsnämnden kom med initiativet, Karin Granström skrev initiativet och Håkan Holm fick det massmediala utrymmet (här), så är det ibland i politikens värld.

Karin Granström (MP) vid cykelställ på Drottninggatan i Karlstad. Foto: Laila Carlsson/SR

Foto från SR värmland/Laila Carlsson

Nästan likadant, fast lite bättre var det med vårt tredje och sista initiativ om namn på cykelvägar. Detta var också Jespers initiativ, Karin skrev initiativet och fick dessutom vara med i radion. Förslaget går i korthet ut på att vi vill namnge cykelvägar som inte går i närheten (parallellt eller liknande) med redan namngivna vägar. Ett exempel är den gc-väg som går över gräsdalen till bergvik. Detta för att höja cykelns status och för att underlätta orienterbarheten. Lyssna på Karin här.