En plan för att lösa klimatkrisen

Nyligen utkom Al Gores bok Our Choice på svenska – Vårt val – En plan för att lösa klimatkrisen. En tjock och massiv bok, som är lite mer avancerad än storsäljaren En obekväm sanning. Där den förra tillför kunskap om orsaker till global uppvärmning och klimatkris blandat med personliga erfarenheter, är Vårt val mer inriktad på vad som kan och måste göras i praktiken.

Först tar Gore itu med alla olika tekniker som nu, eller snart kan, förser oss med energi. Det är oerhört spännande att få en inblick i hur vindkraft fungerar, vilken effekt den har och vilka mothugg den fått (exempelvis att fåglar skadas eller dödas av rotorbladen, där Gore visar hur extremt många fåglar som istället dödas av t.ex. tamkatter, insektsmedel och byggnader). Han tar även upp den geotermiska energin, solkraftens oerhörda potential, biobränslen, den eventuellt kommande koldioxidlagringen, den alltid omtvistade kärnkraften samt fusionskraften från framtiden.

Det märks att han sätter stort hopp till teknik, vilket han också fått kritik för, men det är inte hela sanningen. Tekniken är för Gore en förändringskraft där människor får vara kreativa och hjälpas åt, men är bara en av flera stora saker som måste genomföras: Skogar måste återuppstå, myllan i jorden måste behandlas på ett helt annat sätt, liksom att kvinnor måste få större makt i hem, politik och näringsliv.

Al Gore har fått utstå extremt hård kritik (och hat) i USA under väldigt lång tid, och lämpligt då att han redogör för motståndet och hur det går till när klimatförnekare försöker tränga in i vetenskapen. Gore tar kort upp olika teorier och metoder som klimatförnekare använder och sågar sönder dem fullständigt – med belägg.

Det är också intressant att Gore, som alltid förespråkat kapitalism (i synnerhet BNP) och västerländsk demokrati, i boken kritiserar dessa för att ha misslyckats. Därmed inte sagt att han inte längre tror på någondera, men han tillför nödvändig kritik och frågar sig hur det har kunnat bli så här galet. Lösningarna han förespråkar är långsiktigt tänkande och planerande, digital information för alla, stora globala samarbeten, samt en reglerad marknadsekonomi.

Det finns oerhört mycket att göra och det blir lite lättare med denna boken i handen!

Du kan alltid börja med att installera en LED-lampa…

Text: Daniel Kristiansson