dag 2 på kongressen

Valmanifestet antaget!

Valaffisch 2010 antidiskriminering by Miljöpartiet de gröna.

Massor av fantastiska beslut för att modernisera Sverige även denna förunderliga lördag, i ett strålande vackert och varmt Uppsala. De flesta beslut har nog gått mp Karlstads väg, med vissa undantag och undertecknad har inte heller full koll på alla beslut som fattats.

Jag försöker studera organisation och helhet – inför nästkommande år, det vi definitivt ska ta fasta på är vackert väder, bra politik och massor av fantastiska gröna politiker!