Rödgrönt samarbete för hela sverige

Mona Sahlin och Lars Ohly gästade mpkongressen på söndag förmiddag.