Rödgrön budget

Idag behandlades budget för 2011-2013 på kommunstyrelsen. Rödgrönt stod mot blått.

Den rödgröna baserades på en rödgrön regering i höst vilket skulle ge mer pengar till kommunen och förhoppningvis också minska behovet av försörjningsstöd betydligt. Trots detta behöver arbetsmarknad- och socialförvaltningen mer resurser.

Vi vill också satsa på skolgårdar och barns inne- och utemiljöer, datorer till alla elever i Karlstad- Hammarö gymnasieskola, satsning på jobbpaket, cykelvägar, rusta upp vägar, satsa på den goda maten och större valfrihet vad gäller mat i äldreomsorgen. Andra viktiga saker är högre lön till förskolelärare och en allmän resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen för förbättrad service.