Åke på världsomspännande konferans om klimatet

Ledare från hela världen var på klimatkonferens i Bonn.

Åke representerade Sverige och Karlstad i Bonn, när den första världskonferensen om kommuners arbete med klimatförändringar gick av stapeln. Åke deltog som enda politiker från Europa. Politiska ledare från det globala nätverket ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) samlades i Bonn för att diskutera klimatförändringarna och hur man ska arbeta för att lösa dessa.

Karlstads kommun har ett långsiktigt aktivt miljöarbete som även tidigare uppmärksammats i internationella sammanhang. Karlstad arbetar också förebyggande med tanke på klimat-förändringarna, till exempel med översvämningsprogram. 

Sverige är i ett internationellt perspektiv inte bland de länder som har flest översvämningar eller andra naturkatastrofer. Men klimatförändringarna påverkar oss liksom alla andra och Karlstad är en av de svenska städer som riskerar att drabbas hårdast vid en ökande vattennivå och översvämning. Detta beror på vårt geografiska läge i ett av Europas största floddeltan och vid kanten av en av Europas största sjöar.

Åke  skrev tillsammans med de andra 22 politiska ledarna under en deklaration där lokala myndigheter/städer tillsammans vill trycka på för att försöka påverka att kommande klimatförhandlingar i Köpenhamn landar i aktiva åtgärder.