miljöpartiet vill ha lägre hus vid domkyrkan

Ärendet ”Detaljplan för fd Nermansfastigheten mfl (Tingvalla 3..)” beslutades idag på kommunstyrelsen. Ärendet ska sedan vidare till fullmäktige. Miljöpartiet yrkade på att detaljplanen skulle godkännas med förändringen att de båda punkthusen på gården ska ha högst 5+1 vån. Detta yrkande stöddes av Centerpartiet, men röstades totalt sett ned av övriga partier.

Miljöpartiet har gjort detta ställningstagande om lägre höjd på husen efter att det från utställningen kvarstår en del negativa synpunkter kring takhöjden från Värmlands Museum, Karlstad Lever och Svenska kyrkan. Vi tycker att det är viktigt att bevara den stadsbild och kulturmiljö som finns kring domkyrkan.

Annonser