Vi vill mer!

Idag presenterade vi äntligen vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod! Karlstad rankas ju idag som 8:e bästa miljökommun av tidningen Miljöaktuellt. Det är oerhört tätt i toppen, men Miljöpartiet i Karlstad vill att Karlstad kommun ska vara en av de allra bästa. Karlstad ska vara en av Europas bästa klimat och miljökommuner, med offensiva satsningar på biogas för bussar och taxi.

Vårt handlingsprogram innehåller bland annat förslag om bättre kollektivtrafik, både på väg och spårbundet, till Karlstads mindre tätorter. Ännu bättre och mer ekologisk mat i skolan liksom möjligheten för äldre att i större utsträckning få välja mat.

Pressträffen hölls på Janssons café i Skåre, något som syftade till att uppmärksamma vikten av att det finns entreprenörer i Karlstads kommun som gör staden och tätorterna lite bättre att leva i. Dels skapar det arbetstillfällen på orten, men i detta fall har det också blivit en viktig mötespunkt och samlingsplats i Skåre. Något som vi tror är oerhört viktigt.

Miljöpartiet vill att kommunen ska försöka stödja det lokala näringslivet på ett bättre sätt, bland annat genom att dela upphandlingar. Det gör det möjligt även för mindre lokala företag att vara med och konkurrera, det ökar också möjligheterna att kunna köpa in närproducerade livsmedel.

Hela programmet i sin helhet finns givetvis på mp.se/karlstad

Annonser