kollektivtrafiksatsningar i Karlstad

Vi är stolta över Karlstadbuss och deras oförtröttliga arbete med att förbättra busstrafiken i Karlstad. Vi skulle gärna ge dem mer resurser till fortsatta förbättringar. Bussarna ska gå med fasta och raka linjer. De nya områdena, typ Västkust, ska få bra bussgator som är anpassade för snabb trafik in mot centrum. Nya typer av hållplatser, bussgator och ljusreglering ska göra det snabbt och bekvämt att ta bussen.

Men vi vill mer än så.

Vi vill satsa stort på järnvägsutbyggnaden i Sverige och i Karlstad. Ny järnväg, inklusive en stor satsning på snabbtåg som på sikt också når Karlstad, ska göra det möjligt för människor och gods att förflytta sig snabbt och modernt i Sverige. I Karlstad vill vi bygga tågstopp i Skåre, Skattkärr, Edsvall och Vålberg. Karlstad har nämligen unika förutsättningar för att få till persontransporter på järnväg. Väse, Skattkärr, Vålberg, Edsvalla (och tom Molkom) har på ett eller annat sätt järnväg i närheten. Vissa används redan idag (Väse) och andra ligger i startgroparna för att eventuellt få ett tågstopp.  Vad sägs om Skåre-Arvika på 34 minuter, Skattkärr-Kristinehamn 27 min och Vålberg-Kil på 8 minuter?

Tillsammans med en rejäl satsning på centrumförnyelse med torg , blommor och bättre parkeringsmöjligheter i dessa dynamiska delar av vår kommun kommer detta att innebära en stor förändring.