höger, vänster – varför inte rakt fram?

I Karlstad har Miljöpartiet valt att inte ta ställning för varken höger eller vänster innan valet. Vi har aldrig tidigare tagit ställning innan valet och ser ingen anledning att göra det nu heller. Runt om i landet finns olika konstellationer och samarbetsvarianter, i vissa kommuner jobbar MP ihop med Alliansen och i andra med S och V. På riksplanet är det som bekant S,V,MP som samarbetar.

Vårt mål är att åstadkomma så mycket grön politik som möjligt och vår erfarenhet säger oss att det är lättare att åstadkomma detta  genom att vänta med att göra upp samarbeten till efter valet.  Givetvis finns det också risker med detta.

Vi kan hur som helst konstatera att gågna mandatperioder har gett resultat. För några år sedan var Karlstad kommun en bland många andra medelmåttiga kommuner när det kom till klimat och miljöarbete. Genom våra påtryckningar och förslag är numera Karlstad bland de bästa kommunerna i landet på klimat- och miljöarbete. De ger hopp om framtiden. Det går att förändra och det går att ställa om!

VF intervjuade Maria och Per-Inge med anledning av detta, det kan ni läsa om här.