Antibiotika – att se hela bilden

Kristdemokraternas Göran Hägglund och Maria Larsson skrev ett bra debattinlägg i Svenska dagbladet idag (6:e september). Det handlade om antibiotika och multiresistenta bakterier, hur användningen av antibiotikan får otäcka globala konsekvenser och jämförde detta med klimathotet: Hela mänskligheten drabbas oavsett nationalitet och därför måste svaret vara nationellt och globalt agerande.

Jag uppskattar dock att vara miljöpartist när jag läser sådant, eftersom jag bättre kan få en överblick av hotet och känner att partiet jag tillhör är betydligt mer konsekvent.

1. Miljöpartiet är skeptiskt till det kemikaliebruk som samhället har. Att vi omger oss med så otroligt stora mängder kemikalier har påverkan på våra kroppar, men också på såväl djur och insekter, som bakterier och virus. Miljöpartiet vill ha hårdare regler och även sunt förnuft: all gödsel, alla bekämpnings- och rengäringsmedel måste inte vara kemikaliebaserade. Elektroniska prylar som Nintendo Wii, som även jag har hemma, har fått mycket kritik för att innehålla för alldeles för höga halter av bromerade flamskyddsmedel, medan Playstation 3 och Xbox 360 fått kritik för att innehålla höga mängder beryllium och ftalatestrar. Alla tre medlem/ämnena är miljöskadliga och farliga för människor och djur.

2. Djurhushållningen är ett mycket stort gissel. I de stora populationer som kycklingar, kor och grisar hålls i stormtrivs bakterier. Att då använda antibiotika hejdlöst får stora konsekvenser. Dels rinner läkemedelsrester ut i vattendrag och marker, dels uppstår multiresistenta bakterier i all dålig hygien, trängsel och stora populationer. Här vill Miljöpartiet ändra både jordbruk och boskapsskötsel, till att bli mer ekologiskt och betydligt striktare än dagens acceptans för exempelvis 40.000 höns per hus.

3. Läkemedelsfabriker i olika länder har mycket sämre miljökrav, vilket kan innebära att miljön och ekosystemen rubbas totalt av stora utsläpp av mediciner och kemikalier från fabrikerna. Men just så uppstår även olika oerhört farliga resistenta bakterier, vilket kan få oanade följder lokalt och globalt (exempelvis finns för höga doser läkemedelsrester även i Sverige orsakade av avloppsvatten). Även från dessa platser sprids multiresistenta bakterier nu. Miljöpartiets politik är inte bara lokal, utan global, och syftet är att miljökrav ska skydda människor och natur kortsiktigt och långsiktigt, hellre än att låta ekonomin gå före. Tips finns här (Mp-fråga) och här (i sjöar) och här (hot mot fiskar).

4. Vetenskapens värld presenterades den vetenskapliga nyheten att groddjur faktiskt kan bära på medel att bekämpa multiresistenta bakterier. Grodor är dock på undantag nu och cirka hälften av arterna riskerar utrotning till följd av miljö- och klimatförändringar. Ekosystem som förlorar arter tenderar att förändras drastiskt, och konsekvenserna kanske inte kan avläsas förrän efter lång tid, bland annat på grund av s.k. skred (då andra arter dras med i fallet och ekosystemet förändras ytterligare). Att förlora groddjuren är inte bara dåligt för de medicinska syftena och den hjälp vi kan få av dem, utan självklart för att arterna förintas av oss. Hela miljöpartiets politik grundar sig på solidaritet med djur, natur och människor. Att klimatet förändras är ett faktum, men ett faktum vi vill motarbeta så mycket det går genom klimat-, miljö- och naturpolitik.

Så, summa summarum: Jag uppskattar verkligen Kristdemokraternas artikel, men anser att Miljöpartiet har en betydligt mer helhetlig och långsiktig syn på problemen.

/Daniel Kristiansson