Solpark Vänern?

Karlstad är, tack vare miljöpartiet – vågar jag påstå, en av Sveriegs bästa kommuner på klimarbete. MP – och framförallt kommunalrådet Åke PF har jobbat stenhårt för att få till Vindpark Vänern. De flesta politiker var till en början skeptiska till en ide på vindpark, men efter att projektet visat sig leverera långt över förväntan är nu alla positiva. Tänka sig!

Miljöpartiet tycker nu att det är dags att vi går vidare, vi vill givetvis gärna att det byggs fler vindkraftverk, men också att vi satsarpå andra förnybara energikällor. Och vad skulle vara bättre än en satsning på solel i solens stad?

Förslaget handlar om två saker:

1. Vi vill se till så att nettomätning blir möjlig för Karlstad Elnät och Karlstad Energis kunder. I korthet handlar det om att man själv producerar el, genom solpanel på taket, levererar in på nätet, och kvittar det mot det man sedan förbrukar.

2. En större satsning på solel i en solpark, likt den som finns i Sala Heby. Där man som företag eller privatperson kan köpa andelar, precis som i vindpark vänern projektet.

Läs mer om medias rapportering  i vf, nwt eller kolla in tv4.

Annonser