11 nov

Jag (Maria) & Per-Inge tillsammans med de andra blivande kommunalråden håller på att sätta oss in i allt som det ska fattas beslut om, nu och framöver för att vi ska kunna jobba tillsammans på ett bra och kreativt sätt och styra kommunen i en modern och klimatsmart riktning. Det handlar om (nästan) allt mellan att hitta arbetsplatser till att lägga kommunens budget.

11 november är det första kommunfullmäktige för den nya mandatperioden och då väljs nytt presidium i KF, ny kommunstyrelse, ny valberedning och de nya kommunalråden. Formellt är det alltså då Åke avslutar sin roll som kommunalråd och Maria & Per-Inge tillträder som kommunalråd för miljöpartiets räkning.