Mänskliga rättigheter och funktionshinder

Det har kommit en ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Med anledning av detta höll myndigheten Handisam och Handikappförbundens projekt Agenda 50 en konferens kring den nya konventionen i Örebro för några dagar sedan.

Jag deltog i Örebro och hoppas att kunskapen kring denna nya konvention kommer att uppmärksammas och spridas. För nu är det så att Sveriges alla kommuner, landsting och statliga organ är förpliktigade att leva upp till konventionens principer.

Med funktionsnedsättningar anses bland annat människor med fysiska funktionshinder, förståndshandikappade och personer med kognitiva funktionshinder. Alla personer med funktionshinder ska få vara fullvärdiga samhällsmedborgare och kunna delta fullt ut i samhället som icke-funktionshindrade. Inte nödvändigtvis på exakt samma villkor, men ändå likvärdiga.

Rätten till liv och bästa möjliga hälsa har alltså ansetts grundläggande i över 50 år. Men de mänskliga rättigheterna har byggts ut och förtydligats, framförallt genom FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 1966. Den nya konventionen fungerar som barn- och kvinnokonventionen och skapar inga nya rättigheter men förtydligar att de mänskliga rättigheter som finns även gäller funktionshindrade.

Från artikel 3 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,

Allmänna principer.

Denna konventions principer är följande:

A)     Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

B)      Icke-diskriminering,

C)      Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

D)     Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten

E)      Lika möjligheter

F)      Tillgänglighet

G)     Jämställdhet mellan kvinnor och män

H)     Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Läs mer här.

7 reaktioner på ”Mänskliga rättigheter och funktionshinder

 1. svenaivert

  Vi har det problemet med att våra kommuner struntar fullständigt i denna konvention
  Dom anser sig inte vara tvungna att följa den alls så det komer att vara en helt tandlös sak

 2. Robert Halvarsson

  Hej Sven!

  Jag har förhoppning att den kommer att vara långt ifrån tandlös. Men det bygger bland annat på att föreningar som DHR (De handikappades riksförbund) och RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) m.fl kommer att skapa ett ”tryck” mot kommuner och stat när rättigheter inte respekteras eller kränks.

  Tanken på mänskliga rättigheter ser ju rent globalt kränkningar dagligen, men trots detta – och kanske just på grund av detta, så behövs de än mer.

  Ser man rent historiskt så har trots allt också förbättringar skett – inte helt utan debatt och konflikt. Lagliga skydd har stärkts med mera. Men mycket mer återstår att göra.

  Rättigheter blir vad vi gör det till.

  Vänliga hälsningar,
  Robert Halvarsson

 3. svenaivert

  Det är bara det att inte ens våra förvaltningsdomstolar förjer denna konvention dom bryter dagligen mot den och det gör även kommunerna gladligen för dom vill inte ge oss den rätt vi har enligt artikel19 och 20
  Jag själv har huarest tack vare att den kommun jag bor i inte villfölja denna konvention
  Och det är barani i dom olika politiska partierna som kan förändra detta

  S e bara hur det är med den personliga assistansen där allt fler blir av med den trots att vi har denna konvention

  1. Ett övergripande problem kan vara att staten, landsting och kommuner har olika inställningar till vem som ska betala och ansvara för LSS. Därmed uppstår glapp.
   Vi tycker, både som privatpersoner och miljöpartister, att det är väldigt dåligt att staten skär ner inom LSS. Det är helt fel att ”spara” in pengar på personer som behöver olika former av stöd eller hjälp.

   Sen är det som Robert skriver: sådant här tar tid. Att ändra människors uppfattningar tar tyvärr tid.

   Jag har arbetat som personlig assistent i flera år och sett hur segt det är. Tyvärr inser ganska få vad det faktiskt innebär att ha funktionsnedsättningar och vilka konflikter som uppstår mellan Försäkringskassa, biståndsbedömare, sjukvården och övriga instanser som ska passeras för att överhuvudtaget kunna leva fullt ut.

 4. svenaivert

  Det är det som är felet att dom som bestämmer över våra liv inte vill eller kan inse vad det får för konsekvenser när dom fattar sina beslut på högst personliga tyckanden
  Vi måsta få en enda huvudman för dom olika insatserna som behövs för oss funktionshindrade och vi med funktionshinder ska ha en majoritet i dom organ som beslutar om insatser för funktionshindrade

  Att det tar tid att förändra är jag den första att skriva under på efter att ha hållit på med detta förändringsarbetet i över 30 år

 5. svenaivert

  Har drivit handikapolitiskt påverkansarbete på ett flertal olika sätt och har själv flera funktionshinder så jag talar ur egen erfarenhet om hur det fungera i samhället på dessa områden

Kommentarer inaktiverade.