budget

Idag presenterades budgeten för 2011 – 2013 av den nya majoriteten. Det är jobb, hållbar utveckling, kärnverksamheter och ett attraktivt Karlstad som legat i fokus när vi prioriterat de olika områdena.

Så kort och gott, nedan följer några av de områden vi tycker är viktiga:

– Fortsatta satsningar på klimatarbete, energieffektivisering, cykelvägar och kollektivtrafik. Nysatsning på båt till Kristinehamn och viktiga investeringar i skärgården för att förbättra och underlätta skärgårdslivet och båttrafiken.

– Resurser för att förbättra näringslivsklimatet, genom ökad dialog med näringslivet, satsa på nyföretagande bland unga, kvinnor och nya svenskar (mer resurser till de som jobbar med detta). Jobbsatsning, entreprenörskap i skolan och resurser till centrumutveckling i både Karlstad city, Kronoparken och våra många små tätorter i kommunen.

– Barnen! Renovera högstadieskolor, bygga ny förskola på södra råtorp och bygga om/och till skola på råtorp, ta ett steg i rätt riktning vad gäller personaltäthet, jobba mot mobbing och för trygghet och mer ekologisk mat i skolan.

Läs mer i vf och nwt samt lyssna på sr.