Ungdomsfullmäktige fyller 10 år!

Ungdomsfullmäktige i Karlstad fyller tio år!

Vårt kommunalråd Per-Inge Lidén och Folkpartiets kommunalråd Niklas Wikström, kommer båda att närvara, liksom andra politiker och tjänstemän. Både Barn- och ungdomsnämnden och Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd har beslutat att ge 10.000 kronor vardera till verksamheten.

Det är ytterst viktigt att kommunens ungdomar är involverade och engagerade, på många olika sätt i samhället, däribland i ett ungdomsfullmäktige. I dagsläget sysslar olika fokusgrupper, inom UF, bland annat med verksamhet riktad mot/till pensionärer, miljö och klimat, kollektivtrafik, mångfald och antirasism.

Till dessa har en ny fokusgrupp tillkommit vars syfte är att direkt diskutera och påverka politiskt aktuella frågor med kommunalråden.

Vi hoppas att Ungdomsfullmäktige kan fortsätta utvecklas under åren!