Eriksberg och Välsviken

Förra veckan debatterades Eriksberg (på andra sidan motorvägen av Bergvik) och Välsviken i Karlstads kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna menar att Eriksberg är redo att exploateras, att flera hundra företag står i kö för att etablera sig och att Karlstads majoritet förhindrar allt detta och därmed orsakar Karlstad en förlust på mellan 500-700 jobb.

Riktigt så enkelt är det inte. På andra sidan Karlstad ligger Välsviken, nedanför Kronoparken och Universitetet. Det området har tagit åratal att färdigställa och är nu redo att ta emot (fler) företag. Majoriteten menar att Karlstad inte kan strunta i Välsviken och påbörja en exploatering av Eriksberg omedelbart. Det måste ta tid och utvärderas noggrannt.

Miljöpartiet vill vi inte se en hejdlös exploatering av nya områden och särskilt inte när det bara handlar om fler köpcentrum. Forskning visar att en ökad förflyttning med bil sker, vilket ökar trafikplanering och utsläpp och sänker tillgängligheten för människor utan bil. Dessutom är det tveksamt om man verkligen ska bygga ett gigantiskt köpcentrum delat av en motorväg, vilket ökar trafikplanering och utsläpp ytterligare samtidigt som det i praktiken riskerar att bli två köpcentra som konkurrerar med varandra.

Ska det byggas vid Eriksberg och Bergvik måste det få ta tid, och sociala, miljö- och klimatperspektiv måste inkluderas såväl långsiktigt som kortsiktigt.