Konsthall, saluhall eller både och?

I valet drev Miljöpartiet frågan om en konsthall i Karlstad. Samtidigt drev Centerpartiet frågan om en saluhall.

Nu har Miljöpartiet och de fyra andra majoritetspartierna lagt ett förslag på en kombination av de båda förslagen. Varför inte förena en konsthall med en saluhall i Gamla Wermlandsbanken?

Frågan utreds och kommer ses över igen i maj i år. Meningen är att försöka kombinera två hallar i lokaler som vanligtvis är stängda för allmänheten och göra hela kvarteret mer aktivt.