Inre Hamn

Den senaste månaden har vi kunnat se en hel del om byggnation i Inre Hamn. Det hela handlar om huruvida en kontorsbyggnad ska uppföras i Inre Hamn eller inte, och huruvida den byggnaden förstör utsikten för de boende i kvarteret. Inom media, och i politiken, har frågan blivit känslig eftersom en av de förtroendevalda i kommunen också är medlem i en bostadsrättsförening i just det kvarter som diskuteras.

Maria Frisk har fått flera frågor om detta, som ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. NWT har publicerat Marias svar apropå alla turer, som finns att läsa här.