Utökad båttrafik!

Miljöpartiet och den övriga majoriteten vill utöka den båttrafik som sedan 2009 trafikerat skärgården runt Karlstad och Hammarö. I ett nytt initiativ vill vi sammanfläta trafiken mellan Karlstad, Hammarö och Kristinehamn (där M/S Hulda hittills möjliggjort resor på Vänern). Att få alla tre kommunerna att satsa gemensamt på båttrafiken, under främst sommaren, skulle kunna göra att fler upptäcker öarna i skärgården och färdas på sjön, utan att för den skulle behöva ha en egen båt.

Tre nämnder i Karlstad (Stadsbyggnads-, Teknik och fastighets- samt Kultur och fritidsnämnden) ska arbeta med initiativet och sedan knyta samman med Hammarö och Kristinehamn. Ett antal bryggor måste färdigställas, men redan i sommar kommer försök att göras med trafiken till Kristinehamn. Därefter ska det hela utredas i höst i syfte att försöka göra trafiken ”permanent” nästa sommar (2012).