Förtydligande

De senaste dagarna har Nya Wermlands-Tidningen skrivit om Åke Pettersson Frykberg, Miljöpartiet i Karlstads f.d. kommunalråd, och ordförande i Karlstads Energi AB. Det har hävdats att Åke är jävig i sin roll som ordförande i Karlstads Energi, ledamot av kommunfullmäktige, sin tidigare roll som kommunalråd samt VD för företaget ReWind Offshore AB.

Socialdemokraternas oppositionsråd Lena Melesjö Windahl har i NWT 19:e februari hävdat att Åke är jävig på dessa grunder. Hittills har inga som helst konkreta anklagelser funnits, utan det verkar bara vara svepande anklagelser. NWT har dock inte låtit Åke kommentera eller svara, utan fick uttala sig innan anklagelserna publicerades, om saker som inte var helt relevanta för kommande, publicerade inlägg.

Åke har tidigare varit i kontakt med kommundirektören Anna Sandborgh i syfte att utröna om det finns eller har funnits faktiska jäviga situationer. Bedömningen har varit att det inte funnits grunder för jäv.

Vid de tillfällen som vindkraftsplaner har behandlats i kommunstyrelsen, under den tiden som Åke var ledamot där, har han (med flera) valt att inte delta vare sig i handläggning, behandling eller beslut.

Vindpark Vänern, som slutfördes våren 2009, uppfördes inte med enbart kommunala pengar. Karlstads kommun finansierade dessutom mindre än hälften av kostnaderna. ReWind Energy AB (som grundades hösten 2009 och senare bytte namn till ReWind Offshore AB) hade ingenting med Vindpark Vänern att göra.

Planen som det syftas på i inläggen, ingår i den kommunala översiktsplanen (ÖP), och berör inte bara vindkraft, utan all stadsplanering i Karlstads kommun. Om det vore jäv att delta i beslut som berör ÖP som helhet skulle följden bli att inga förtroendevalda alls skulle få delta, eftersom alla förtroendevalda bor inom kommunen och påverkas således av planen.

Ytterligare hävdas det att Åke är huvudägare i ett energibolag, vilket är totalt felaktigt. ReWind Offshore AB är ett projektutvecklingsbolag som varken producerar energi eller äger vindkraftverk. Åke är dessutom minoritetsägare i bolaget, inte huvudägare, som bland annat ägs delvis av PEAB Energi AB och Scanenergy A/S. Således är det inte han själv som utsett sig till VD. Detta är ett beslut som alla andra ägare fattat.

I nuläget letar Åke efter jurist som kan hjälpa honom att besvara alla felaktiga anklagelser.

2 reaktioner på ”Förtydligande

  1. Karin

    Avdelningen ”kolla aldrig en bra historia-den håller säkert inte”. Synd att NWT inte har krav på kvalitet i det som publiceras.

  2. Berra

    Det är därför som jag inte har NWT hemma. För det är en så dålig journalistik som bedrivs på den tidningen. Inte nog med att de skriver dåligt, de far med osanningar också.

Kommentarer inaktiverade.