Vi är stolta över att Sverige tagit ett steg mot ökad solidaritet med papperslösa!

NWT skriver i sin ledare den 4 mars om det migrationspolitiska överrenskommelsen mellan MP och regeringen. Man ser stora problem i att denna ger grundläggande trygghet för papperslösa.

Vi i MP Karlstad är stolta över att det nu finns en majoritet i Sveriges riksdag för att ge de som gömmer sig i Sverige en ökad trygghet. Vi anser att skolgång och rätt till både förebyggande och akut sjukvård är mänskliga rättigheter som ska gälla alla. Det är inte värdigt att det i Sverige idag finns människor som måste vänta på att bli allvarligt sjuka för att få hjälp, och sedan förväntas klara en kraftig räkning för detta. Det är inte heller rimligt att barn som kommit hit förvägras utveckling och kamratskap i den svenska skolan.

I Karlstad har vi en bred majoritet för en solidarisk politik för de som kommer till Karlstad från ett annat land. Kommunfullmäktige står gemensamt (minus SD såklart) bakom beslut om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, och att arbeta för ökad tolerans och minskad diskriminering på arbetsmarknaden. Samma solidaritet bör vi visa mot de som gömmer sig i vårt land, under svåra förhållanden, eftersom de inte vågar återvända till sina länder. Detta är inte att underminera migrationspolitiken – snarare är det ett sätt att ta hand om ett verkligt problem för människor som uppehåller sig här. Att inte ge dem vård och skola är inte bara inhumant, det är ett sätt att i praktiken visa sann medmänsklighet.

Vidare påstår tidningen att denna överrenskommelse kommer att leda till ökat stöd för SD. Vi tror inte det. Vi tror att det enda sättet att hindra en vridning av svensk politik i mer främlingsfientlig riktning är att ta beslut om en mer human politik, där vi i mindre utsträckning delar upp människor i ”vi och dom”.

Vi tror på att politiken ska human, rättssäker och ordnad. Vi tror att denna överenskommelse är ett steg i rätt riktning. Givetvis hade MP velat gå längre, men det här är som sagt ett steg i rätt riktning. Det här innebär att fler människor får möjlighet till ett tryggare och säkrare liv. MP fortsätter att kämpa för att fler ska kunna känna den trygghet det ska innebära att leva i en demokrati som tar ansvar för världens folk.

Miljöpartiet de gröna i Karlstad