Internationellt sett: Japan

Ingen kan väl ha missat den katastrof som drabbat Japan. Jordbävningen som skapade tsunamin har vräkt upp skepp på land, fått byggnader att flyta iväg och totalförstört hela städer.

Som om inte tsunamin och dess efterverkningar var nog har vi fått besked på besked om att alltfler kärnkraftverk fått stora problem med kylningen. I anläggningen Fukushima 1 (kallas också Dai-Ichi) har tre reaktorer drabbats av olyckor, varav två nu antas vara härdsmältor.
I Onagawa har en brand uppkommit i anläggningen, men än så länge sägs reaktorerna vara stabila.
Ytterligare har en reaktor i anläggningen Tokai fått problem med kylningen sedan två kylningsaggregat slutat fungera.

Vi behöver knappast påpeka vilken syn Miljöpartiet har på kärnkraft och dess risker. Det är väl känt och ett av skälen till att partiet grundades. Det är dock tragiskt att det om drygt en månad är 25 år sedan härdsmältan i kärnkraftverket Tjernobyl inträffade och att riskerna med kärnkraft relativiseras: inträffar de med större mellanrum anses kärnkraft vara stabilt. När de inträffar hävdas att riskerna är obefintliga. I fredags sa den japanska regeringen att ingen fara för härdsmälta eller liknande var att tala om. Nu anser man att två stycken kan ha inträffat, helt eller delvis.
(En bidragande orsak till svårigheten att bedöma tekniska detaljer om kärnkraftverk är avsaknaden av standard. Det finns inte en gemensam standard på utformning av reaktorer och anläggningar.)
Nu hävdas istället att ingen strålning kommer påverka människors hälsa, oavsett vad som hänt. Vi finner det skamligt att representanter för regering och företag menar att människor inte kommer drabbas av strålning eller att inga nämnvärda konsekvenser kommer drabba naturen, samtidigt som minst 200.000 människor evakuerats enbart från området kring Fukushima 1 och två härdsmältor är ett faktum.

Förhoppningsvis klarar man av att stabilisera kylningen vid samtliga reaktorer och kan rikta all hjälp till alla drabbade.