Årsmöte

Miljöpartiet hade årsmöte på söndagen den 13:e mars. Under mötet valdes nya språkrör och ny ledningsgrupp. Det kunde konstateras att det är en aktiv förening med ökande medlemsantal. Målet under 2011 är att ytterligare öka medlemsantalet.

Till nya språkrör valdes Maria Frisk och Per-Inge Lidén (båda är idag också kommunalråd).

Den nya ledningsgruppen består av: Maria Frisk, Per-Inge Lidén, Martin Oscarsson, Åke Pettersson Frykberg, Karin Granström, Mia Breivik, Daniel Kristiansson, Elisabeth Petrélius, Ove Björklund och Birgitta Westlund.

Mer information om själva föreningen Miljöpartiet de gröna i Karlstad finns här!