Språkrörsutfrågning i Karlstad

Du har väl inte missat vilka personer som Miljöpartiets valberedning föreslagit och presenterat till nya språkrör respektive partisekreterare?

Måndagen den 11 april arrangerar MP Värmland en utfrågning av kandidater till språkrörsposterna i partiet – vi ska välja nya på kongressen i Karlstad. Det sker i UNO – ungdomens hus i Karlstad klockan 17.30 – 20.00. UNO ligger på Västra torggatan 16 i Karlstad, ett stenkast från Stora torget och några få steg från entrén till nöjesinrättningen Tempel. De närvarande språkrörskandidaterna är: Åsa Romson, Annika Lillemets, Tina Ehn, Akko Karlsson, Joakim Pihlstrand Trulp och Torbjörn Gannholm. Valberedningens förslag till språkrör är Åsa Romson och Gustav Fridolin (samt till partisekreterare Anders Wallner). För er som även vill se de andra kandidaterna, eller inte kan komma till Karlstad denna dag finns flertalet utfrågningar utlagda på nätet.

Här är två bra länkar:

Språkrörskandidaterna:

Partisekreterarkandidaterna: