Solenergi är populärast!

Enligt den årliga energimätningen som SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) vid Göteborgs universitet genomfört är solenergi den absolut mest populära energikällan i Sverige idag.

Av de tillfrågade vill 81 % satsa mer på solenergi de närmaste 5-10 åren, vilket är väldigt glädjande. Solenergi förser hela jorden med energi dygnet runt och är outtömlig – ett självklart val.

Olja och kärnkraft (2 % respektive 19 %) är de minst populära energikällorna, om man ser till vad de tillfrågade vill satsa mer på.