De Gröna i Tyskland

Emellanåt är det glädjande att läsa utrikesnyheter, när fokus inte bara hamnar på blodbad, massakrer eller olyckor.

I Tyskland har det nyligen varit delstatsval och i september väntar parlamentsvalet. Den förra blev en stor framgång för De Gröna och parlamentsvalet kan bli en oerhört framgång! De Gröna har numera fått sin allra första delstatspresident.

I nuläget ligger De Gröna på ungefär 23 procent i mätningar, vilket är mer än dubbelt så mycket som i senaste valet! Skulle parlamentsvalet hållas idag blir alltså partiet det tredje största partiet, strax efter Socialdemokraterna på 26 procent.

En av huvudanledningarna är såklart kärnkraftspolitiken och haverierna i Japan, där partiet har absolut störst förtroende. Samtidigt är partiet mycket uppskattat för sin politik och har stöd för mer än bara miljö- och klimatpolitik.