Kommunledningen flyttar

Både i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad har det skrivits om att kommunledningen byter lokaler till hösten. Det finns ett antal anledningar till att kommunledningen och kommunalråden flyttar till Karlstad CCC i oktober.

Först och främst behövs Stadshuset renoveras. Arbetssätten för personalen har förändrats, med fler nätverk och andra mötesformer. Stadshuset idag är inte lämpligt för sådant, utan är snarare trångbott och all personal får inte plats.

Flytten innebär att majoritetens politiker och politiska sekreterare sitter på samma ställe som oppositionens politiker och politiska sekreterare. I dagsläget sitter Vänsterpartiet och en av Socialdemokraternas sekreterare
två våningar ner på ett undanskymt ställe. Det är bättre och lämpligare om alla sitter på samma ställe.

En stor del av tjänstemännen på Kommunledningskontoret följer med i flytten. Särskilt de vars tjänster är tätt sammankopplade med övergripande arbete som berör de nya strategierna för tillväxt, miljö- och klimat samt folkhälsa.