Energisäkra Värmland

Idag har Miljöpartiet i Karlstad haft besök av riksdagsledamöterna Stina Bergström (från Kil) och Lise Nordin (Göteborg), som är partiets energitalesperson.

Miljöpartiet på riksplan har tidigare lagt ett förslag till energisäkerhet för Västra Götaland, som handlar om förnybar energi som en förutsättning för Sverige och belyser skillnaderna mellan en politik för förnybar energi och politik för kärnkraft.

Stina, Tommy Karlsson, Benny Augustsson, Torbjörn Jönsson, Per-Inge och Lise.

Tillsammans med Per-Inge Lidén, vårt ena språkrör och kommunalråd, besökte Stina och Lise Sjöstadsverket för att få information om rötningsanläggningen, som ligger där samt de helt nyinstallerade solfångarna. Personalen på plats (på bilden härintill) berättade om själva rötningen, biogasen som kommer därur och idén bakom solfångarna.

Just denna vecka slutbesiktigas även en solcellsanläggning i Sörmons vattenverk.

Vill du lyssna på vad Energisäkra Värmland går ut på?