Förändring i Libyen

En stor förändrings- och demokrati sveper över arabvärlden. Det är en folklig rörelse som håller på att byta ut de gamla regimerna som styrt i många år. Nu senast ser det ut som Gaddaffis dagar som regent är räknade. Det här är positiva nyheter för alla oss som stöder demokrati och folkstyre. Det är också glädjande att det inte verkar vara de mest konservativa islamska krafterna som är motorn i rörelsen utan ett brett folkligt missnöje med diktatur och korruption. Här har de nya medierna spelat en stor roll före och under revolterna. Nyheter och idéer sprids på nätet och kan inte stoppas.

Nu hoppas vi att demokratiseringsprocesserna går vidare, i Libyen och angränsande länder. Det är lång väg att gå för att bygga upp demokratiska institutioner och en kultur där medborgarinflytande och delaktighet är ledord. Vi stöder också arbetet för att man ska fortsätta att vara sekulära statsbildningar där religioner, partier och andra rörelser får verka inom en gemensamt lagstiftad lag som är lika för alla.